Henkilötietolain 10 §:n mukainen henkilörekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Melanvilauttajat ry
Yhteystiedot: www.melanvilauttajat.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Seuran jäsensihteeri, yhteystiedot www.melanvilauttajat.fi

Rekisterin nimi
Melanvilauttajat ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään seuran jäsenten ja harrastajien hallinnoimiseen.

3 Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista

Rekisterin tietolähteet
Jäsenen itsensä antamat tiedot

Rekisterin tietosisältö
Jäsenen ja alaikäiseltä jäseneltä hänen edustajansa:
- nimi
- ikä
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

4 Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin.

5 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu atk-pohjaisesti. Siihen on pääsy vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta välttämättömillä henkilöillä (jäsenrekisterin hoitaja, sihteeri, puheenjohtaja, vajapaikkavastaavat) salasanalla.

6 Rekisteröinnin tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietopyynnön voi esittää henkilökohtaisesti jäsensihteerille.

7 Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.