Seuran kaluston käyttö

Seuran kalustolla ja varusteilla on kaksi peruskäyttötapaa

A. Vuokrauskäyttö

Jos jäsen on maksanut pelkästään jäsenmaksun, niin yhden seuran kanootin voi vuokrata hinnalla 7€/vrk.

B. Käyttöoikeuskäyttö

Jos jäsen on maksanut jäsenmaksun ja käyttöoikeusmaksun, niin yhtä seuran kanoottia voi käyttää ilmaiseksi kerrallaan enintään 2 vuorokautta. Seuraavista alkavista vuorokausista on maksettava 7€/vrk.

Kanoottiin kuuluvat varusteet

Kanoottia käyttäessään saa lainata ilmaiseksi kanootin yhteyteen kuuluvia varusteita. Näihin kuuluvat melontaliivi, mela, aukkopeitto, sieni, melankarkuremmi, melakelluke, pumppu, EA- laukku, kanoottikärryt, märkäpuku, varamela ja kansikompassi. Kanoottia muihin vesistöihin kuljettaessaan saa käyttää seuran kanoottikelineitä ja kiinnityshihnoja. Varusteita saa kerrallaan lainata yhden setin. Muusta lainaamisesta on sovittava erikseen.

Vuokra- ja käyttöoikeuskäytön ehdot

Jäsen saa käyttää seuran kanoottia päivämelontaan ja enintään 2 vuorokauden retkiin siinä vesistössä, jonka rannalla vaja sijaitsee. Kaluston lainaamisesta pidemmille retkille ja muihin vesistöihin on aina sovittava erikseen soittamalla seuran puhelimeen. Koskikajakit voidaan kuljettaa ilmoittamatta 2 vuorokauden ajaksi pois vajan vesistöstä.

Kanootin vuokraus seuraan kuulumattomille

Jäsen voi viedä yhden vieraan kertaluonteisesti tutustumaan melontaan jäsenhinnalla, kun melonnan kesto on enintään 4 tuntia. Muuten jäsen voi vuokrata yhden kanootin seuraan kuulumattomalle hintaan 14€/vrk. Seura ei pääsääntöisesti lainkaan vuokraa kalustoa seuraan kuulumattomille.

Kanoottien varaaminen

Jäsen voi varata yhden kanootin tulevaa retkeä varten. Varauksia ei saa tehdä iltalenkkejä tai vastaavia varten. Varaajan nimi, yhteystiedot, varausaika sekä mihin aikoo kanootin viedä on merkittävä oheiseen varauslistaan seuraavan vapaan numeron kohdalle. Varausnumero on merkittävä viereiseen varauskalenteriin. Varaus raukeaa, jos kanoottia ei ole haettu 2 tunnin sisällä merkitystä alkamisajasta.

Vastuut ja muuta huomioitavaa

Seuran kalustoa käyttäessään jäsen on vastuussa itsestään sekä seuran kanootista ja varusteista. Vuokratessaan kanootin seuraan kuulumattomalle, jäsen on vastuussa sekä kanootista että seuraan kuulumattomasta melojasta. Jos kanootti tai joku varusteista särkyy tai katoaa käyttäjän virheen vuoksi, on käyttäjä velvollinen korvaamaan tai korjaamaan vahingon. Mahdolliset vauriot on pääsääntöisesti korjattava itse. Jos vikaa ei osaa korjata, niin vahingosta on ilmoitettava vajavastaavalle tai MeVin puhelimeen. Rikkinäinen kanootti on ehdottomasti merkittävä. Kurssien ja muiden seuratapahtumien aikaan seuran kalusto on ensisijaisesti varattu niille.

Lisää tietoa seuran kanoottien ja varusteiden käyttämisestä Melojan oppaassa

Ohjeet ja liitto


Sivu päivitetty 8.1.2018